خیابانی در گزارش بازی ایران و یمن / به ما هم چیپس بدین!
خیابانی در گزارش بازی ایران و یمن / به ما هم چیپس بدین!

سی سینما:جواد خیابانی از آن چهره هایی است که به دلایل ماجراهایی که در برنامه زنده و در تفسیر بازی های فوتبال می کند، همواره به یکی از سوژه های مهم رسانه ها و کاربران در فضای مجازی قرار می گیرد. مدتی بود که اهالی رسانه و کاربران فضای مجازی منتظر اتفاقات جدیدی از او بودند.

به گزارش سی سینما، در بازی ایران و یمن که دوشنبه شب برگزار شد، در دو موقعیت سوژه کاربران در فضای مجازی شد. تا جایی که ویدئوهای این دو بخش در فضای مجازی دست به دست شد. یک بار زمانی که به دلیل ممیزی تصاویر استادیوم، تصویری از دو بچه در حال چیپس خوردن در حال نمایش بود که خیابانی یکباره روی تصویر مکث کرد و گفت به ما هم چیپس بدین!
بار دوم هم زمانی که تصاویر پیش از آغاز نیمه دوم پخش می شد، تصویر به استودیو برش خورد و خیابانی در حال چای برداشتن از سینی یکی از بچه های تدارکات بود و همزمان بی توجه به اینکه همکارش در حال توضیح تصاویر است، قند هم طلب کرد! به هر حال طرفداران فوتبال با ادبیات و مدل تفسیر و اجرای جواد خیابانی آشنا هستند و همواره زمانی که نام او در اجرای برنامه و یا تفسیر بازی فوتبال شنیده می شود، گوش ها و چشم هایشان را تیز می کنند تا به قول خودشان از خیابانی سوتی بگیرند!

  • منبع خبر : بانی فیلم